Ubezpieczenia OC

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej


Każdy kierowca wyjeżdżając na ulicę, wie doskonale, że oprócz standardowych dokumentów, musi mieć ubezpieczenie oc. Jest ono obowiązkowe, i musimy mieć je zawsze przy sobie, tak samo jak prawo jazdy czy dowód rejestracyjny. Czym jest owo OC? To ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Według encyklopedii, jest to pewien rodzaj ubezpieczenia majątkowego. Na jego mocy, firma ubezpieczeniowa zobowiązuje się do wypłacenia odszkodowania osobie trzeciej, w razie wypadku, którego sprawcą była osoba posiadająca opłacone owe ubezpieczenie. W praktyce wygląda zaś to tak, że jeśli jedziemy samochodem z osoba z nami spokrewnioną, owa polisa nie obejmuje żadnej z osób. Będzie zaś obejmowała osoby, które np. przypadkowo podwozimy, czy ktoś obcy z nami jedzie, czy idzie ulicą i zostanie potrącony. Takie ubezpieczenie nie dotyczy tylko samochodu i wypadku, lecz także pracy, która ponosi za sobą ryzyko i czyjąś stratę.

Agencja ubezpieczeniowa Warszawa: ubezpieczenia.warszawa.pl - multiagencja oferująca pośrednictwo w zawieraniu ubezpieczeń i wystawaniu polis w imieniu wielu towarzystw ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenia OC dzielimy na dwie grupy:

Obowiązkowe:

Które to ubezpieczenie obejmują takie grupy zawodów jak: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, rzeczników patentowych, doradców podatkowych, architektów, inżynierów budownictwa, brokerów ubezpieczeniowych, rzeczoznawców majątkowych, pośredników handlu nieruchomościami, zarządców nieruchomości, rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, oraz posiadaczy pojazdów mechanicznych, z tytułu ewentualnych wypadków, jakie się mogą zdarzyć. To grupy, które potencjalnych klientów narażają bardzo często na straty, więc ubezpieczenie ich jest po prostu obowiązkowe.

Dobrowolne:

To każdy inny zawód, który niesie jakieś ryzyko, jednak bardzo rzadko spotykane, i takie ubezpieczenie jest zawierane dla spokoju osoby, która ów zawód wykonuje.